Tuesday, August 16, 2005

what's in my bag

kai asked last year bakit daw malalaki ang bags ng mga babae, sabi ko malaki ang brush, wallet, may panyo, etc. maliliit na bag ko ngayon compared last year but i have more things there than before. mga laman ng bag ko...

1. wallet
2. cellphone
3. body shop lip and cheek tint
4. three-fold umbrella
5. dragon oil
6. lotion
7. cologne
8. foundation with spf
9. bills to pay
10. hairbrush
11. silver jotter pen
12. gel pen
13. mini sketch pad
14. shades
15. mirror
16. pantali sa buhok
17. tissue paper
18. keys
19. coin purse
20. vitamins, stresstab, myra-300 and generic ascorbic acid
21. planner
22. passport (it stays there hanggang maasikaso ko ang pagpapa-renew)
23. smint
24. mentos power gum
25. hanky

occasionally, naisisingit ko pa ang libro.

6 Comments:

Blogger len said...

oops, may post din pala ikabod na halos pareho...nagkataon lang.

6:15 PM  
Blogger ikabod said...

This comment has been removed by a blog administrator.

6:19 PM  
Blogger len said...

kagabi ko pa yan naisip isulat.

6:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

nagtataka lang ako ba't walang yosi o lighter man lang.

2:26 PM  
Blogger len said...

bawal isulat kasi baka mabasa ng tatay at nanay ko ang blog ko eh maalala nilang 'black sheep' ako.

anonymous, ikaw ba ang nagsulat ng desiderata?

3:03 PM  
Blogger bananarit said...

hindi, si max ehrmann nagsulat ng desiderata e.

3:24 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home